მიუსაფარი ცხოველების ევთანაზია

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Gori Municipality City Hall should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების გორის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
გორის მიუსაფარ ცხოველთა მართვის სააგენტოში 2023 წლის იანვრიდან დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში, რამდენ ძაღლს ჩაუტარდა სტერილიზაცია-კასტრაცია, ასევე ამავე პერიოდში რამდენი ცხოველის ევთანაზია მოხდა.
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ ჩაშლილად, თვეების მითითებით. ელექტრონულად.

პატივისცემით,

ლელა

info, Gori Municipality City Hall

ვადასტურებ წერილის მიღებას 

პატივისცემით,

გორის მუნიციპალიტეტის მერია

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: ლელა <[მოთხოვნის #2940 ელ-ფოსტა]>
Sent: Friday, January 26, 2024 11:51:49 AM
To: info
Subject: საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა - მიუსაფარი ცხოველების ევთანაზია
 
მოგესალმებით საჯარო დაწესებულების გორის მუნიციპალიტეტის მერია საჯარო
ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:
გორის მიუსაფარ ცხოველთა მართვის სააგენტოში 2023 წლის იანვრიდან დეკემბრის
ჩათვლით პერიოდში,  რამდენ ძაღლს ჩაუტარდა სტერილიზაცია-კასტრაცია, ასევე
ამავე პერიოდში  რამდენი ცხოველის ევთანაზია მოხდა.
აღნიშნული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ ჩაშლილად, თვეების მითითებით.  
ელექტრონულად.

პატივისცემით,

ლელა

-------------------------------------------------------------------

ეს წერილი გამოგზავნილია AskGov.ge-ის დახმარებით. ევროკავშირის და “ღია
მმართველობის პარტნიორობის” მხარდაჭერით, პლატფორმა ინფორმაციის გამოთხოვის
პროცედურის გამარტივებას და ინკლუზიურობას ემსახურება.

მოცემული წერილი წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით
მოთხოვნას და, სზაკ-ის 37-ე მუხლის თანახმად, საჯარო დაწესებულება
ვალდებულია, უზრუნველყოს მოქალაქის მოთხოვნაზე რეაგირება.

ინფორმაცია შეგიძლიათ გასცეთ ამავე წერილზე პასუხით, ან შემდეგ ელ-ფოსტაზე
წერილის გაგზავნით:
[მოთხოვნის #2940 ელ-ფოსტა]

თუ თქვენ არ ხართ საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი და ეს
წერილი შეცდომით მიიღეთ, ბოდიშს გიხდით. გთხოვთ, მოგვწეროთ შეცდომის შესახებ,
რათა ბაზიდან ამოვიღოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: [ელ-ფოსტა]
[1]http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...

წერილზე გაცემული პასუხი საჯაროდ გამოქვეყნდება პორტალზე Askgov.ge.
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა:
[2]http://askgov.ge/ka/help/officers

პატივისცემით, AskGov.ge-ის გუნდი.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askgov.ge/ka/change_request/new?b...
2. http://askgov.ge/ka/help/officers