2003 წლიდან დღემდე ჩატარებულ არჩევნებში, გაუქმებული ბიულეტენების რაოდენობა

There was a delivery error or similar, which needs fixing by the Askgov.ge team.

მირანდა თეთრაძე

მოგესალმებით,

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს.

საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად, გთხოვთ, მომაწოდეთ შემდეგი სახის საჯარო ინფორმაცია:

2003 წლიდან დღემდე ჩატარებულ არჩევნებში, გაუქმებული ბიულეტენების რაოდენობა, რეგიონების მიხედვით. გთხოვთ, ინფორმაცია ჩაშალოთ შემდეგნაირად:

- არჩევნების დასახელება, წელი
- რეგიონი
- გაუქმებული ბიულეტენის რაოდენობა

გთხოვთ, მონაცემები გადმომიგზავნოთ ელექტრონული ფორმით, excel-ის ფორმატით.

სზაკ-ის 78-ე მუხლის გათვალისწინებით, გთხოვთ, მომწეროთ განცხადების რეგისტრაციის თარიღი და ნომერი.

პატივისცემით,
მირანდა თეთრაძე

Election Administration of Georgia

2 Attachments

გაურკვეველი ტექნიკური მიზეზის გამო, წერილის მიწოდება ვერ მოხერხდა