მოძებნე გამოთხოვილი ინფორმაცია

  

მოიძებნა 814 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ ინფორმაცია
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - თელავის მუნიციპალიტეტის მერია მომხმარებლის მართა მიერ, თარიღით .

შიდა განხილვის პროცესშია.

მოგესალმებით, მადლობა გადმოგზავნილი ინფორმაციისთვის. თუმცა ჩემს თავდაპირველ წერილში ბიუჯეტის მონაცემების უფრო დეტალურ ჩაშლას გთხოვდით. გიზიარებთ გორის...
ყვარლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
პასუხის გამომგზავნი: ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მოთხოვნის ავტორი: მართა თარიღი: .

განხილვაშია.

მოგესალმებით, ,,ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად,  თქვენს მიე...
გიდასტურებთ ელ. ფოსტის მიღებას
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მართა თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, აბაშის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი...
მიუსაფარი ცხოველები
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო ავტორი: მართა თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგად...
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა თარიღი: .

ნაწილობრივ წარმატებული

მოგესალმებით, მადლობა გადმოგზავნილი ინფორმაციისთვის. თუმცა ჩემს თავდაპირველ წერილში ბიუჯეტის მონაცემების უფრო დეტალურ ჩაშლას გთხოვდით. გიზიარებთ გორის...
არასრულწლოვანთა ქორწინებების სტატისტიკა
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: ელენე თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, იუსტიციის სახლის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაც...
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა თარიღი: .

წარმატებული

მოგესალმებით, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირს. მადლობა გადმოგზავნილი ინფორმაციისთვის. პატივისცემი...
ქართული და აფხაზური ენების პოპულარიზაცია
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი ავტორი: მართა თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი...
საქართველოს მოქალაქეობის გაცემის სტატისტიკა
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: ელენე თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, იუსტიციის სახლის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაც...
განქორწინების სტატისტიკა
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: ელენე თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, იუსტიციის სახლის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაც...
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე, მიწისა და უძრავი ქონების რეგისტრაციის სტატისტიკა
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: იუსტიციის სახლი ავტორი: ელენე თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, იუსტიციის სახლის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაც...
საქართველოში არასრულწლოვანთა ადრეული ქორწინების მაჩვენებელი
პასუხის გამომგზავნი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: Viktor Datashvili თარიღი: .

განხილვაშია.

წინამდებარე ელექტრონულ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია და მისი დანართ(ებ)ი გამიზნულია მხოლოდ კონკრეტული ადრესატ(ებ)ისთვის და შეიძლება შეიცავდეს კონ...
პაციენტის უფლებების დარღვევის ფაქტების სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოთხოვნის ავტორი: ელენე თარიღი: .

განხილვაშია.

2022-08-09 17:56-ში, ელენე დაწერა:...
მოგესალმებით, გთხოვთ მომაწოდოთ ინფორმაცია საქართველოში, კერძოდ შდა-ქართლში(ხაშური,გორი,ქარელი,კასპი).ძალადობის მსხვერპლი ქალების და სახელმწიფოს მიერ ა...
მოგესალმებით, თქვენი განცხადების რეგისტრაციის ნომერია:19/4422221413-44 პატივისცემით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალტეტის მერია [1]1651841500760 ═════...
ხობის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
შიდა გასაუბრების მოთხოვნა გაგზავნილია საჯარო დაწესებულებასთან - ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მომხმარებლის მართა მიერ, თარიღით .

შიდა განხილვის პროცესშია.

მოგესალმებით, მადლობა გადმოგზავნილი ინფორმაციისთვის. თუმცა ჩემს თავდაპირველ წერილში ბიუჯეტის მონაცემების უფრო დეტალურ ჩაშლას გთხოვდით. გიზიარებთ გორი...
მოგესალმებით, გთხოვთ დამიდასტუროთ მიღება. გიგზავნით გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურენობის სამინისტროს N7898/01 წერილს   N 7898/01 09/08/2022 7898...
მოგესალმებით, გთხოვთ, ნებისმიერ საკითხზე იმეილით აწარმოოთ კომუნიკაცია, რადგან საჯარო ინფორმაციას ვითხოვ და სამომავლოდ, სხვა მოქალაქეებსაც შესაძლოა გა...
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ავტორი: მართა თარიღი: .

წარმატებული

მოგესალმებით, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირს. მადლობა გადმოგზავნილი ინფორმაციისთვის. გიდასტურებთ მ...
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია ავტორი: მართა თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგად...
  მოგესალმებით,        გაცნობებთ, რომ აღნიშნულის შესახებ უნდა მოგვწეროთ ოფიციალურად განცხადებით ცენტრის მეილზე: [1][ელ-ფოსტა] განცხადებას გამოგზ...
MOH 1 22 00193031 09/08/2022 სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალურ დირექ...
MOH 8 22 00193029 09/08/2022 სსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს ბატონ ილ...
გარემოვაჭრეთა საჯარო სივრცეებიდან გაძევების სტატისტიკა
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: შრომის ინსპექცია ავტორი: ლიზი თარიღი: .

პასუხის მოლოდინში

მოგესალმებით, შრომის ინსპექციის საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელ პირს. საქართველოს კონსტიტუციისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანა...