საქართველოს გენერალური პროკურატურა

საჯარო დაწესებულება

10 მოთხოვნა
ინტერნეტით შანტაჟის სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .

არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

    საქართველოს გენერალური პროკურატურა   ტელეფონი:     (+995 32) 240 53 45 ელ-ფოსტა:      [1][ელ-ფოსტა] ვებ-გვერდი:    [2]www.pog.gov.ge...
ინტერნეტით შანტაჟის სტატისტიკა
პასუხის გამომგზავნი: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: მარიოტო თარიღი: .

არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

გაცნობებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად: 1. განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა) იმ...

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?