საჯარო დაწესებულება

საქართველოს გენერალური პროკურატურა

16 მოთხოვნა
ქალთა მიმართ ძალადობის სტატისტიკა საქართველოში, ადმინისტრაციული ერთეულებისა და ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით თქვენი ორგანიზაციის დასახელება მოიწერეთ და საკონტაქტო პატივისცემით,   საქართველოს გენერალური პროკურატურა ტელეფონი:     (+995 32) 240 53 44          ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: მარი თარიღი: .
უარყოფილია.
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება გაცნობებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად:  1. განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა) იმ ადმი...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: ლეონორა თარიღი: .
უარყოფილია.
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება მოგესალმებით, განცხადებაში თქვენი გვარი არ გაქვთ დაფიქსირებული, ასეთი ფორმით ვერ გატარდება. მიუთითეთ და ისე გამოგზავნეთ.     საქართველოს გენერალ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: ლიკა თარიღი: .
უარყოფილია.
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება მოგესალმებით, აღნიშნული გამოგზავნეთ განცხადების ფორმით ხელმოწერილი. საკონტაქტო მონაცემებთან ერთად. საქართველოს გენერალური პროკურატურა  ტელეფონი:...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
უარყოფილია.
ინტერნეტით შანტაჟის სტატისტიკა     საქართველოს გენერალური პროკურატურა   ტელეფონი:     (+995 32) 240 53 45 ელ-ფოსტა:      [1][ელ-ფოსტა] ვებ-გვერდი:    [2]www.pog.gov.ge...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: ლიზი თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია
ინტერნეტით შანტაჟის სტატისტიკა გაცნობებთ, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლის შესაბამისად: 1. განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: ა) იმ...
საჯარო დაწესებულება: საქართველოს გენერალური პროკურატურა მოთხოვნის ავტორი: მარიოტო თარიღი: .
არ აღმოაჩნდათ ინფორმაცია

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?