საჯარო დაწესებულება

დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო

6 მოთხოვნა
პროფესიული კურსების დასრულების შედეგად დასაქმებულ პირთა სტატისტიკა მადლობა გამოთხოვილი ინფორმაციის სრულად მოწოდებისთვის. პატივისცემით, მილანა
შეტყობინება გაეგზავნა დაწესებულებას: დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო ავტორი: მილანა თარიღი: .
წარმატებული

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?