საჯარო დაწესებულება

დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო

5 მოთხოვნა
2021 წელს ჩადენილი დანაშაულის სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ , 2021 წელს საქართველოში ჩადენილი დანაშაულების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია: - რამდენი რეგისტრირებული დანაშაული...
მოთხოვნა გაეგზავნა დაწესებულებას: დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო ავტორი: Mariam Lazaria თარიღი: .
პასუხი არ მოსულა
საქართველოში მომხდარი დანაშაულთა სტატისტიკა მოგესალმებით, გთხოვთ, მომაწოდოთ , 2020-2021 წლებში საქართველოში ჩადენილი დანაშაულების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია: - გაიზარდა თუ შემცირდა ეს მაჩ...
პასუხი არ მოსულა

ნაჩვენებია მხოლოდ ის მოთხოვნები, რომლებიც გაიგზავნა ვებგვერდის Askgov.ge გამოყენებით. ?